Turnaround i Studsvik

Datum: 2009-10-12 14:07

Det finns möjligheter att vända förlust till vinst i Studsvik. Det menar Börsveckan som ser ett intressant köpläge även om bolaget svaga finanser oroar.

Det finns en risk för nyemission i Studsvik, men Börsveckan tar i sin analys hänsyn till detta och räknar med ett p/e-tal på 11. Och det innebär köp även om risken får betecknas som hög.
Kurs då rekommendationen gavs:
64,75 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser