Turkcell lyfter Telia

Datum: 2005-04-11 09:56

Telia Sonera ges rekommendationen köp av Veckans Affärer.

Köpet av Turkcell ger visserligen Teliasonera 23 miljoner nya kunder och kurslyft, men på sikt behövs det fler förvärv för att klara den hårdnande konkurrensen, anser tidningen. Aktien anses kunna gynnas kortsiktigt, men det är enligt VA tveksamt om Teliasonera är en särskilt attraktiv aktie att äga på lite längre sikt då tillväxten är svag. Värderingen av aktien är dock attraktiv och återköp av egna aktier för upp till 10 miljarder kr kommer driva aktiekursen. Kassaflödena är starka, vilket medger en bra direktavkastning. Tidningens vinstprognoser ger p/e-talen 11 respektive 9 för 2005 och 2006.
Kurs då rekommendationen gavs:
42,75 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser