Tunt med nyheter från Karo Bio

Datum: 2002-10-18 10:32

Undervikt

Karo Pharma

Karo Bio kom inte med några större nyheter i samband med delårsrapporten men Lehman anser att aktien är fortsatt intressant.

Lehman Brothers anser inte att det framkom några väsentliga nyheter i och med kvartalsrapporten. Karo Bio har under perioden lyckats sänka sina kostnader men Lehman Brothers upprepar sin rekommendation undervikt för aktien. Dock sänker investmentbanken riktkursen för bolaget från 100 till 86 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
84,5 kr
Riktkurs:
86 kr

Rekommendation från: Lehman Brothers

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser