Tufft första kvartal

Datum: 2010-05-03 18:07

Sälj

Eniro

Erik

Erik Penser Fk inleder bevakning av Eniro med rekommendationen Sälj och en riktkurs på 20 kronor. Fondkommissionären menar på att Eniro står inför en uppenbar operationell utmaning i försök att förvandla intäkterna från Tryckprodukter på 2,9 MDRSEK till intäkter online. Bolagets finansiella risk är också hög med en pressad balansräkning (Net Debt/EBITDA om 3,9x Q110). Eniro rapporterade ett justerade EBITDA om 188 MSEK under första kvartalet. Detta är minskning med 38 % jämfört med samma period i fjol och 13 % under marknadens förväntningar. Kassaflödet var svagt och tryckproduktsintäkterna har ytterligare försvagats. Aktien handlas till ett EV/EBITDA om 8,1x 2011e, vilket är vid premium jämfört med de nordiska sektorkollegorna.
Kurs då rekommendationen gavs:
20,45 kr
Riktkurs:
20 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser