Tufft för Nokia

Datum: 2002-09-13 09:09

Den teknikfokuserade amerikanska investmentbanken Soundview Technology Group upprepar sin neutrala syn på Nokia.

Investmentbanken anser att Nokia fortfarande har en allt för positiv syn på tillväxten under årets fjärde kvartal och menar därför att årets helårs prognos kan bli svår att nå. På grund av att banken höjer sin estimerade marginal höjer man samtidigt sina estimat något. Banken flaggar för flera risken för Nokia, bland annat en tilltagande prispress på telefoner som skulle kunna urholka bolagets marginaler. Det finns även risk för att marknadsandelen krymper framöver, menar banken. I år spås en vinst per aktie på 7,05 kronor och nästa år väntas vinsten bli 7,61 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
138 kr

Rekommendation från: Wit Soundview

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser