Tufft för Frontec

Datum: 2002-06-24 16:09

Avvakta

Acando B

Läget för Frontec är svårt och osäkert enligt Veckans Affärer.

VA menar att Frontec befinner sig i ett prekärt läge med prispress, överkapacitet, högt kostnadsläge och många konkurrenter. Bolagets omsättning hamnar i år på uppskattningsvis knappt en halv miljard kr, och om inte åtgärderna snabbt får full effekt riskerar förlusterna att öka. Tidningen anser att läget är svårbedömt, och ger rekommendationen avvakta.
Kurs då rekommendationen gavs:
4,65 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser