Trögare för Securitas

Datum: 2001-04-02 08:59

Banken räknar med att Securitas kommer drabbas av minskad tillväxt under år 2002.

Trots att den amerikanska ekonomin mattas av räknar Securitas att kunna växa med 30 procent under år 2001. Enskilda tror att efterfrågan på säkerhetstjänster kommer minska under år 2002, ett år efter att tillverkningsindustrin har märkt av en allmän avmattning. Banken räknar med att Securitas omsättningstillväxt kommer bli runt sex procent sex procent under år 2002 vilket är något sämre än Securitas egna prognoser. Enskilda rekommenderar sina kunder att minska i aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
173 kr

Rekommendation från: Enskilda Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser