Troax: Sämre resultat men högre utdelning

Troax: Sämre resultat men högre utdelning

Publicerad 2018-02-12 12:45:00

Rapport Troax, som säljer områdesskydd för inomhusanvändning, redovisar ett resultat efter skatt på 4,1 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2017 (6,4). Resultatet per aktie uppgick till 0,21 euro (0,32). Resultatet är sämre, men bolaget föreslår ändå höjd utdelning.

Periodens skattekostnad har påverkats med -2,2 miljoner euro beroende på en sänkning av bolagsskatten i USA från 35 till 21 procent. Effekten är hänförlig till förvärvet av Folding Guard.

Rörelseresultatet minskade till 8,3 miljoner euro (9,4). Föregående år påverkade inlösen av värdepapper samt omräkning av pensionsskuld (PRI) rörelseresultatet positivt med 1,2 miljoner.

Rörelsemarginalen minskade till 20,2 (29,5) procent.

Nettoomsättningen uppgick till 41 miljoner euro (31,9). Den organiska tillväxten uppgick till 15 procent.

Orderingången var 38,4 miljoner euro (32,8).

Styrelsen föreslår en utdelning om 4,25 kronor per aktie (3,75).

Troax omsättning ökade med 15 procent organiskt i det fjärde kvartalet och enligt bolagets vd Thomas Widstrand låg flera geografisk marknader bakom uppgången. Det stora undantaget heter Storbritannien.

"Utvecklingen har varit speciellt stark i Kontinentaleuropa och Norden, men även Nya marknader har haft ett bra kvartal. I UK har vi fortsatt under fjärde kvartalet sett vissa negativa effekter av svagare investeringsvilja hos vissa kundgrupper, troligen orsakade av osäkerhet kring bland annat Brexit-frågan", skriver han i rapporten i vilken det även framgår att bolagets omsättning ökade på alla marknader utom just Storbritannien som 2016 stod för cirka 15 procent av bolagets försäljning.

Troax, som säljer områdesskydd för industrin, redovisar samtidigt en organisk tillväxt i orderingången om 4 procent. Thomas Widstrand betonar att orderingången i det fjärde kvartalet 2016 påverkade av "större engångsorder" från bilindustrin.

"Tillväxtökningen är dock något lägre under fjärde kvartalet, även exklusive dessa order", skriver han vidare.

Troax rörelseresultat i det fjärde kvartalet uppgick till 8,3 miljoner kr, en nedgång från 9,4 miljoner.

"Resultatet för kvartalet hamnar på ungefär samma nivå som föregående år, när vi exkluderar effekten av inlösen av värdepapper samt justering PRI skuld, vilket skedde föregående år", skriver Troax vd.

Direkt