Trenden har vänt för H&M

Datum: 2001-01-29 12:09

Köp

H&M B

Hennes & Mauritz verkar vara tillbaka rätt på spår med kostnader, mode och USA-etableringen.

Hennes & Mauritz försäljning ökade med bara nio procent under år 2000. Detta och den lägre vinsten förklaras av etableringar på nya marknader, fel produktsortiment och realisationer. Bolagets negativa trend verkar dock ha vänt och Börsinsikt menar att H&M är ett bolag som snarast är kontracykliskt, och eftersom det finns tecken på avmattning kommer bolaget ha en fortsatt god tillväxt några framöver. Börsinsikts beräkningar ger en riktkurs på 220 kr.
Kurs då rekommendationen gavs:
197,5 kr
Riktkurs:
220 kr

Rekommendation från: Börsinsikt

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser