Trenden har vänt

Datum: 2010-02-26 13:45

Systemairs

Systemairs rapport för det brutna räkenskapsårets tredje kvartal var stabil. Bruttomarginalen samt omsättningen var i linje med Handelsbanken Capital Markets prognos. Däremot var den högre rörelsemarginalen ett resultat av en bättre kostnadskontroll. Försäljningstrenden ser ut att vända vilket är positivt och den organiska försäljningen minskade endast med 3 % på årsbasis, vilket stöder bankens tro om en organisk tillväxt redan under nästa kvartal. Ledningen var som vanligt försiktigt optimistisk över framtiden. Det finns tecken på en förbättrad efterfrågan i Norden och i Västeuropa men i Östeuropa är det fortsatt tufft. Bolaget ger ändå tecken av en återhämtning i regionen då de väljer att investera i ökad produktionskapacitet i Litauen. Bolagets ökade marknadsandelar imponerar och banken räknar med ytterligare förvärv.
Kurs då rekommendationen gavs:
62,5 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser