Trelleborg sämre än index

Datum: 2006-04-28 14:17

Sämre än index

Trelleborg B

Carnegie rekommenderar sämre än index för Trelleborg.

Carnegie rekommenderar sämre än index för Trelleborg efter kvartalsrapporten. Rapporten var en besvikelse på grund av en kombination av höga kostnader för insatsvaror och produktionsrelaterade problem, enligt Carnegie. Situationen lär inte förbättras förrän andra halvåret så vinsttillväxten lär vara medioker trots förvärvad tillväxt, enligt Carnegie. Värderingen av Trelleborg är krävande då Trelleborg värderas i linje med sektorn trots långsam vinsttillväxt, relativt hög rörelserisk samt en historik av omstruktureringar som överdriver rapporterade vinster, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
168 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser