Trelleborg – ett klockrent köp

Datum: 2001-11-26 11:45

Veckans Affärer anser att Trelleborg är en potentiell kursdubblare.

Trelleborg står inför en tung period. Men när konjunkturen vänder uppåt kan bolaget närma sig målet om en avkastning på 15 procent på eget kapital. Detta skulle motsvara en vinst på drygt 14 kr per aktie enligt Veckans Affärer. Även om Trelleborg inte når sitt mål till fullo bedömer tidningen att aktien kan dubblas. På ett par års sikt anses aktien vara ett klockrent köpt.
Kurs då rekommendationen gavs:
81 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser