Tredje kvartalet väntas bli starkt

Datum: 2010-09-20 10:26

Köp

H&M B

Bank

Bank of America/Merrill Lynch (BoA) upprepar rekommendation Köp för H&M och höjer riktkursen till 300 kronor, från tidigare 265 kronor. BoA skriver i sin analys att bolaget erbjuder en direktavkastning om 4 procent, en tvåsiffrig omsättnings- och resultattillväxt samt en stigande vinstmarginal. Banken förväntar sig att det tredje kvartalet kommer att vara starkt, understött av stark trend i klädförsäljningen på huvudmarknaderna Norden och Tyskland. H&M anses även ha förbättrat sig på marknader som tidigare varit svåra såsom USA, där bolaget väntas ta marknadsandelar samt i Storbritannien där ett nyligen lanserat onlineerbjudande väntas öka försäljningen. BoA spår att H&M ökar försäljningen i jämförbara butiker med 2,5 % och att bruttomarginalen väntas pressas ner 10 baspunkter nästa år, från den prognosticerade nivån 260 baspunkter 2010. Slutligen anser BoA att bolaget bör dra fördelar av en starkare och mer konkurrenskraftig krona, konkurrenskraftiga erbjudanden samt att bruttomarginalen bör tjäna på den starka trenden i den svenska kronan.
Kurs då rekommendationen gavs:
258,1 kr
Riktkurs:
300 kr

Rekommendation från: Merrill Lynch

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser