Tre aktietips från SEB Foto: istockphoto

Tre aktietips från SEB

Publicerad 2016-02-23 06:00:00

Aktier Trots en tråkig start på 2016 med negativ börsutveckling rekommenderar SEB stor exponering mot framför allt konsumentrelaterade aktier som spås en ljus framtid i motsats till de industrirelaterade. Fyra aktier bedöms vara speciellt intressanta.

Det är framför allt på hemmamarknaderna i Norden som den närmaste framtiden ser ljus ut, med tanke på den information som släpps från företagen. Det gäller speciellt för både Sverige och Danmark, men även Finland där bygg- och industrikonjunkturen varit tydligt positiv sedan i somras. 

Det skriver SEB i sin publikation Placeraren som nyss utkommit med placeringstips från bankens experter.

Norge däremot har påverkats negativt av oljekrisen och många företag börjar nu påverkas negativt av den allt mer försvagade norska kronan.

I övrigt är det konsumentrelaterade aktier som är intressanta, samt spelsektorn vars tillväxt varit stark och som inte samvarierar med fluktuerande ekonomisk aktivitet. Det gäller särskilt för Västeuropa och USA som är ”stora vinnare i nuvarande makromiljö med en stark/bättre arbetsmarknad, låga räntor och billigare energi/bränsle”. Företag som tillverkar konsumentprodukter gynnas ofta av billigare råvaror.

Bolag med stor exponering mot industrin bör man däremot vara försiktiga med och SEB ser likheter i nedgången i priser och efterfrågan med krisen närmast före Lehmankraschen 2008.

Spelbolagens framtid är också ljus och de gynnas av den snabba branschförflyttningen från landbaserade monopol till privata aktörer på internet. Spelet på nätet spås växa under många år framöver.

Andra goda exempel på verksamheter som kan förväntas ha en positiv utveckling är hälsovårdssektorn som fortsätter att växa i god takt samt nischade finansbolag som med hjälp av flexibla IT-lösningar klarar sig bra mot storbankerna.

Banken håller fram tre konsumentdrivna bolag: Collector, SCA och Unibet.

Tillväxtraketen Collector är en innovativ, digital nischbank med finansieringslösningar för privat- och företagskunder. Sedan 2005 har bolaget en resultattillväxt på drygt 56 procent. Collector har en mycket liten marknadsandel i Norden, cirka 2-3 procent, och tillväxtpotentialen bedöms vara mycket stor.

 SCA:s tillväxt- och omvärderingsresa har pågått en tid men SEB anser att det är lång väg kvar till målet. SCA delar upp divisionerna för hygienprodukter och skogsindustri, vilket ska vara klart till januari 2017. I separata bolag kan värden synliggöras och banken anser att SCA:s konsumentexponering inom hygienprodukter är attraktiv med tanke på den svaga industriell tillväxten.

Unibet är ett svenskt spelbolag med bas i Malta. Kunderna är europeiska konsumenter som spelar på sport, casino, poker och lotto över internet. I skiftet från landbaserad till internetbaserad spelkonsumtion har Unibet ökat antalet aktiva kunder med 20 procent årligen under de senaste tio åren. Potentialen är betydande ”nästan oavsett hur konjunkturen utvecklas”.

Christer Fälldin