Mobilföretaget att satsa på

Mobilföretaget att satsa på

Publicerad 2011-11-30 11:21:00

Börsguiden Affärsvärlden bjuder på tre rykande färska aktietips. De råder att avvakta med Avanza Bank och Hakon Invest medan de rekommenderar att köpa i Doro.

Tidningen rekommenderar att avvakta och vänta på bättre köpläge i Avanza Bank.

Banken har haft ett tungt år på börsen och fallit i linje med index. Nu kombineras vd-byte med investeringar och dåligt börsklimat vilket anses vara en problematisk situation för en bank.

Avanza kommer att se över kostnadsökningar till följd av det oroliga marknadsläget och avgående vd Nicklas Storåkers bedömer att det långsiktiga målet om en årlig avkastning på 15-20 procent kan nås redan 2011. De kostnadsökningar som skett förklaras till stor del av investeringar i den nya sajten.

Dåligt börsklimat är både bra och dåligt för Avanza. Dåligt för att kundernas portföljer utvecklas dåligt, bra för att det kan locka kunder från banker med högre courtage. Inlåningsräntan anses även vara konkurrenskraftig men kan komma att utmanas av storbankerna framledes.

Vinsten per aktie tros landa på 10,2 kronor i år och p/e-talet ligger på 16,5 och kan sjunka till 16,1 2012. Ifall tillväxtmålet på 15-20 procent nås anses det vara en bra investering men 2012 bedöms bli ett mellanår för Avanza.

Vidare skriver tidningen att det är för tidigt att köpa Hakon Invest, som gått vilse på börsen. De är storägare i Ica som under tredje kvartalet redovisade en förlust på 2 miljoner kronor.

Tidigare vinster från Ica har använts till att köpa upp butikskedjor som nu ställer till besvär. Förlusttyngda Hemtex är ett exempel.

Vd Claes-Göran Sylvén har noterat att det är lika mycket jobb att leda små företag som stora och vill därför minska antalet bolag i portföljen, där Ica ändå stpr för i stort sett hela marknadsvärdet.

Ett problem är att Icas försäljning bara växer i takt med inflationen och att rörelsen drabbats av ökad konkurrens, mer prismedvetna kunder och högre transportkostnader.

Tidningen rekommenderar att vänta på ytterligare kursfall för att sedan fyndköpa. Rådet till innehavare av aktier i bolaget är att vänta.

I det oroliga börsklimatet som råder rekommenderar tidningen dock köp i det nischade tillväxtbolaget Doro.

"Det är vår bild att aktien främst tyngts av den allmänna börsbaissen", skriver de.

Företaget, som tillverkar seniormobiler, fortsätter att leverera bra siffror. Det har gått bra i Sverige såväl som i USA och Kanada.

Doro anses vara en snabbväxare med starka finanser. Med ett p/e-tal på strax över 7 kan man dock tro att det är ett trött konglomerat. Affärsvärlden tror på tvåsiffrig tillväxt, speciellt då penetrationsgraden på marknaden är låg vilket gör att bolaget inte står och faller med den generella konsumtionsutvecklingen.

Rekommendationen är att köpa, aktien borde enligt tidningen handlas till över 40 kronor.

Följ de aktuella aktierna här

Avanza

Doro

ICA Gruppen