Transporterar värde till din portfölj

Datum: 2010-03-18 10:38

Loomis värdetransporter börjar rulla i rätt spår och Veckans Affärer rekommenderar köp.

Årets och nästa års p/e-tal beräknas till 10 respektive 9. Den sistnämnda siffran kan jämföras med ett sektorgenomsnitt för de globala konkurrenterna som Brinks och G4S på p/e 12. Skulle Loomis värderas upp i nivå med säkerhetssektorn antyder det en kurs kring 110 kr.
Kurs då rekommendationen gavs:
86,75 kr
Riktkurs:
110 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser