Traders ska behålla vinsten inom bolaget

Datum: 2010-03-01 14:29

Bättre än index

Black Earth Farming SDB

Den

Den inhemska marknaden för spannmål fungerar uppenbarligen inte i Ryssland, enligt Öhman. Bolaget sålde vete för ett miserabelt pris om 98 USD per ton under det fjärde kvartalet, medan priset på världsmarknaden handlades mellan 175 och 195 USD per ton. Detta innebär att ryska spannmålshandlare måste ha haft ett utmärkt kvartal, eftersom att det beräknas att någon i värdekedjan gjort en vinst på 40-50 USD per ton tack vare Black Earth Farmings försäljningspris. Som Öhman påpekat tidigare är bolagets problem att det startades upp som en spannmålsproducent och inte som en spannmålsförsäljare. Detta är på väg att ändras då bolaget hyrt in spannmålshandlare som ska fokusera på att sälja spannmål internationellt och därmed försöka hålla kvar vinsterna inom bolaget. Under första kvartalet har handelsteamet exporterat korn för ett FOB-pris om 190 USD per ton, vilket innebär ett försäljningspris för bolaget om 120 USD per ton. Detta kan jämföras med bolagets försäljningspris för korn under det fjärde kvartalet då priset endast uppgick till 63 USD per ton. Under 2010 kommer Black Earth Farming att producera omkring 700 000 ton. Om Öhman antar en marginal om 25-50 USD per ton, skulle vinsten för bara handeln uppgå till 18-35 MUSD. I framtiden kan bolaget också handla som tredjepart och kan då göra vinst på jordbrukare som inte är lika lyckligt lottade. Även om 2009 har varit ett fruktansvärt år för jordbrukare och speciellt för dem i Ryssland lyckades bolaget lyckades rapportera ett positivt operationellt kassaflöde för helåret 2009. En ytterligare positiv anmärkning var att bolaget rapporterade en underliggande kostnad för sålda varor per ton till 96 USD, vilket innebär en extremt låg produktionskostnad. Öhman behåller sina estimat för 2010 efter bolagets rapport. Detta framgick i en analys daterad den 1 mars 2010.
Kurs då rekommendationen gavs:
25,55 kr

Rekommendation från: Öhman

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser