TradeDoubler sämre än index

Datum: 2007-05-09 13:55

Sämre än index

TradeDoubler

Carnegie rekommenderar sämre än index för TradeDoubler.

Carnegie sänker rekommendationen för TradeDoubler till sämre än index från neutral efter kvartalsrapporten. Det betonades i rapporten att det finns risk för att vädret under april kommer att påverka siffrorna för andra kvartalet eftersom temperaturen under april var mycket högre än under samma månad föregående år, enligt Carnegie. Det kommer att bli mycket svårt att möta försäljningstillväxtsmålet på 40-50 procent årligen, enligt Carnegie. Dessutom har de flesta insiders såld delar eller hela innehavet vilket pekar på alldeles för höga förväntningar och sannolikheten för ett nytt bud på kort sikt, enligt Carnegie. Konsensusestimaten för vinst per aktie har dessutom sjunkit med 14 procent sedan AOL drog tillbaka budet, men utan någon negativ aktiekursreaktion, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
205 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser