Traction kan stiga i kurs

Datum: 2004-12-13 10:40

Traction-aktien bedöms ha goda möjligheter till en stark utveckling under det kommande året, enligt Veckans Affärer.

Detta inte minst om ledningen lyckas med att minska substansrabatten. Tidningen skriver att utsikterna för att de viktigaste portföljbolagen ska få en bra utveckling är goda, trots att vissa av innehaven redan visat en stark utveckling under hösten. Enligt VA är det fullt möjligt att få ned substansrabatten till 20 procent från nuvarande 33 procent. Om portföljinnehavet Haldex samtidigt stiger i kurs med 10 procent kommer Traction-aktien att stiga med drygt 20 procent även om värdena på alla andra tillgångar är oförändrade. Veckans Affärer anser att det är en fullt tillräcklig möjlighet för att rekommendera köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
103,75 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser