Torkan över för Autoliv

Datum: 2001-01-30 08:48

Morgan Stanley fortsätter att rekommendera öka i Autoliv efter bokslutet.

Autoliv handlas nu till historiskt låga nivåer samtidigt som försäljningen kan komma att öka under året. Produktionen ska i allt högre utsträckning utlokaliseras till låglöneländer, vilket bidrar till att höja marginalen. Enligt banken, var Autolivs omsättning var lägre än väntat men vinsten på 1,67 dollar per aktie var något högre än MSDW:s prognos på 1,60 dollar. Banken rekommenderar sina kunder att öka och riktkursen sätts till 190 kronor per aktie.
Kurs då rekommendationen gavs:
166 kr
Riktkurs:
190 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser