Ordentligt lyft för Tobii

Ordentligt lyft för Tobii

Publicerad 2016-02-16 12:50:00

Rapport Synergieffekter från Dynavox-förvärvet bidrog till att lyfta ögonsensorbolaget Tobiis tillväxt under fjärde kvartalet.

Justerat för valutaeffekter och en engångseffekt från Steve Gleason Act ökade affärsområdet Tobii Dynavox försäljning 26 procent under kvartalet. Det är klart högre än bolagets långsiktiga tillväxtmål för Dynavox om att växa med mer än 10 procent per år.

"Vi har vuxit snabbare än vårt långsiktiga tillväxtmål under tredje och fjärde kvartalet. Det finns ju flera faktorer som bidrar till det, men den största faktorn är kanske positiva säljsynergier från Dynavox-förvärvet. Vi ser konkreta och positiva effekter av det, vilket ger en extra knuff i försäljningen", säger Henrik Eskilsson till Nyhetsbyrån Direkt.

Han vill inte uttala sig om Dynavox kan fortsätta att växa i den här takten, utan hänvisar till att bolaget kvarstår vid det långsiktiga tillväxtmålet.

"Det kan vara rimligt att tro att förvärvet av Dynavox initialt ger stora säljsynergieffekter och att dessa någonstans kommer att ha materialiserat sig, men det är svårt att säga när det sker", säger Henrik Eskilsson.

Den positiva engångseffekten på omsättningen om 23 miljoner kronor som Tobii Dynavox såg under fjärde kvartalet hänvisas till den nya amerikanska lagen Steve Gleason Act.

Henrik Eskilsson förklarar att Medicare tidigare alltid hyrt utrustning under 13 månader innan ett köp görs. I och med den nya lagen gick den uppbyggda portföljen av hyrkontrakt över till köp fjärde kvartalet.

"Det här var den större delen av sådana kontrakt. Det finns kvar en del som kan ge en liten engångseffekt under första halvåret 2016", säger Henrik Eskilsson.

Direkt