Tjäna 20 procent på ett år

Datum: 2010-03-03 14:51

Köp

SCA B

Utsikterna till fortsatt kursuppgång i SCA är goda, enligt Affärsvärlden.

Detta då aktien värderas lägre än normalt trots att bolagets struktur förbättrats på senare år såväl vad gäller produkter som marknader. Tidningen lägger till att det finns en chans att ledningen faktiskt bestämmer sig för att göra något åt strukturen eller det strategiskt viktiga skogsinnehavet. På ett års sikt borde aktieägarna kunna få en totalavkastning på 20 procent, skriver Affärsvärlden, som menar att det är mycket attraktivt givet den låga risken.
Kurs då rekommendationen gavs:
106,5 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser