Tioeto väl rustat

Datum: 2001-08-06 08:33

Köp

Tieto

Fischer Partners anser att Tietoenators rapport var stark och rekommenderar köp.

Mäklarfirman menar att rapporten som var i linje med förväntningarna var stark på grund av den mycket stora osäkerheten på marknaden. Fischer menar att de stora konsulterna, såsom Tietoenator kommer att gå i bräschen då marknaden vänder. På grund av den stora osäkerheten på marknaden sänker Fischer sina omsättningsestimat för helåret, trots att bolaget behåller sina egna mål. Årets vinst per aktie spås till 10,20 kronor. Nästa år spås resultatet stiga till elva kronor per aktie. Riktkursen sätts till 350 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
234 kr
Riktkurs:
350 kr

Rekommendation från: Fischer Partners

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser