Tillväxtmaskinen som fortsätter puttra och gå

Tillväxtmaskinen som fortsätter puttra och gå

Publicerad 2018-05-16 06:46:00

Kommentar Addtechs bokslut visar att teknikhandelsbolaget fortsätter att utvecklas som det ska. Det sista kvartalet i det brutna räkenskapsåret var januari till mars och under den perioden ökade omsättningen med 9 procent och tack vare högre rörelsemarginal steg rörelsevinsten med 13 procent.

Tillväxten drivs i första hand av förvärv och på den fronten har Addtech god historik. Vinsten per aktie pekar uppåt år för år. Under det just avslutade räkenskapsåret blev nettoresultatet 7,70 kr per aktie och av det delas 4 kr per aktie ut, motsvarande en höjning med 50 öre per aktie.

Trenden med oförändrad eller höjd utdelning varje år håller därmed i sig. Räknat från 2010 års 1,67 kr per aktie till de 4 kr per aktie i utdelning som kommer nu 2018 är den genomsnittliga årliga ökningen fina 11,5 procent. Utdelningsandelen ligger på normala nivåer så vinstmedel för nya förvärv och fortsätta utdelningshöjningar finns där.

Aktien värderas som en följd till ganska dyra 24,5 gånger årsvinsten. I nuvarande konjunkturläge där Addtech skriver om det positiva affärsklimatet och god efterfrågan lär det mesta peka åt rätt håll ett tag till för bolaget. Långsiktiga investerare ligger därför kvar i Addtech.

Kortsiktiga placerare har en rimlig chans att hänga med i den nuvarande trenden uppåt, men då Addtech historiskt brukar göra sina tydliga ryck uppåt för att sedan rekylera ned bör du som är aktiv trader hålla koll på de olika faserna.

Marcus Hernhag