"Tillväxtmarknaderna slår tillbaka" Foto: istockphoto

"Tillväxtmarknaderna slår tillbaka"

Publicerad 2016-09-22 13:09:00

Tillväxtmarknader Det är den ökade konsumtionen och en svagare dollar som bland annat möjliggör starkare ekonomisk utveckling i tillväxtländerna. Satsa därför på tillväxtmarknadsaktier hellre än på tillväxtmarknadsobligationer, är rådet i Söderberg & Partners nya Strategirapport.

Förutsättningen för en sannolik come-back av tillväxtmarknaderna är att den globala ekonomin inte hamnar i en ny recession, men det tror inte Söderberg & Partners är särskilt troligt. Sedan slutet av fjolåret har uppfattningen om emerging markets svängt, menar analyschefen Matthias Gietzelt.

Det är den växande inhemska konsumtionen som stärker tillväxtmarknaderna, och för att det ska fortsätta krävs att de olika länderna inte importerar inflation genom en stärkt dollar, men uppfattningen är att dollarn inte ska stärkas mer. Det är en central ”pusselbit” i analysen.

– Det har varit ett problem med den starka dollarn, men sedan slutet på 2015 har dollarn handelsviktat inte stärkts även om den gjort det mot exempelvis kronan. Det är vår uppfattning att dollarn inte kommer att stärkas mer, säger Matthias Gietzelt.

I det här läget kan centralbankerna i tillväxtmarknadsländerna stimulera de egna ekonomierna, vilket skapar ytterligare utrymme för konsumtion.

”Då ränte- och kreditmarknaden för tillväxtmarknaderna är mycket mer korrelerad mot övrigt risksentiment i marknaden, såsom amerikansk Investment Grade och High Yield, anser vi att det är bättre att försöka exponera sig mot temat genom en högre andel tillväxtmarknadsexponering inom den globala aktieexponeringen”, skriver Söderberg & Partners i slutsatserna till Strategirapportens temaavsnitt.

– Tillväxtmarknadsländerna växer mer jämfört med de mogna ekonomierna sett ur ett makroperspektiv. Även aktiemarknaderna har prisat in detta och har gått 12 procent bättre än de utvecklade marknaderna i år. Vår bedömning är att samvariationen med dollarn är viktigare än råvarupriserna, säger Matthias Gietzelt som anser att det ger relativt sett mer att köpa tillväxtmarknadsaktier än till exempel tillväxtmarknadsobligationer som faktiskt även har bra avkastningsförutsättningar.

Christer Fälldin

Tillväxtmarknader , Söderberg & Partners , Matthias Gietzelt , Strategirapporten