Tillväxten är på väg tillbaka

Datum: 2010-03-09 15:03

Köp

MTG B

2009

2009 rapporterade MTG endast en marginalförsämring i Skandinavien på en marknad som minskade med 15 %. MTG ökade dock sin marknadsandel på denna marknad. I Skandinavien och i Ryssland (genom MTGs partner CTC Media) visade bolaget på en ökad organisk marknadsföringstillväxt under Q4. Med en växande marknad under 2010 i åtanke, tror Handelsbanken Capital Markets att återhämtningstakten kan överraska på uppsidan. MTG handlas till ett EV/EBIT om 11,5x 2010E och CTC Media handlas till ett P/E precis över 15,x med en kassa över 50 MUSD.
Kurs då rekommendationen gavs:
428 kr
Riktkurs:
475 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser