Tillväxt under 2010

Datum: 2009-11-25 10:53

Assa

Assa Abloys ledning upprepade igår under sin kapitalmarknadsdag som väntat tillväxtmål och marginalmål. En viktig tillväxtdrivare är fortfarande elektromekaniska lås. CEO för bolaget bedömer den organiska försäljningen återigen väntas öka under hösten 2010. Kina väntas stå för 9 % av den totala omsättningen under 2010. Svagt kommersiellt byggande i Europa och negativa valutaeffekter resulterar i ett fallande EPS-estimat för 2010. Kostnadsbesparingar lär motverka en del av detta men inte allt. Erik Penser FK ligger under konsensus eftersom de tror på lägre marginalantaganden. Detta framgår i Erik Pensers FKs affärsbrev.
Kurs då rekommendationen gavs:
130,4 kr
Riktkurs:
130 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser