Tillväxt till fyndpris

Datum: 2010-03-31 15:32

Köp

WeSC

Wesc är en aktie som ger tillväxt till fyndpris, skriver Affärsvärlden.

Aktien har backat med cirka 20 procent sedan toppnivåerna och enligt tidningen ger det köpläge eftersom fallet är omotiverat. Trots den senaste tidens försäljningstal och vinsthemtagningar bedöms Wesc ha goda möjligheter att infria tillväxtmålet på minst 20 procent de närmaste åren. P/e-talet faller till drygt 14 för räkenskapsåret 2010/2011, enligt Affärsvärlden. Det anses vara en för låg värdering för ett bolag med hög tillväxt, möjlighet att förbättra marginalen och stabila finanser med en nettokassa.
Kurs då rekommendationen gavs:
101 kr
Riktkurs:
130 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser