Tillfällig svacka för Nolato

Datum: 2000-11-06 10:47

Underleverantören Nolato har drabbats på grund av Ericssons telefonproblem. Veckans Affärer tror dock på bättring.

I princip blir det ingen vinst alls för Nolato det fjärde kvartalet i år. Ledningen menar dock att det är en tillfällig svacka och ett åtgärdsprogram har satts igång. Veckans Affärer tror på ledningen med motiveringen att Nolato försöker få flera storkunder vid sidan av Ericsson. Ju fler kunder desto tryggare för aktieägarna. Rekommendationen blir köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
150 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser