TietoEnator sämre än sektorn

Datum: 2007-01-12 16:28

Sämre än index

Tieto

Bear Stearns ger TietoEnator rekommendationen sämre än sektorn.

Bear Stearns sänker rekommendationen för TietoEnator till sämre än sektorn från i linje med sektorn. TietoEnators aktie har stigit med mer än 30 procent sedan augusti vilket återspeglar förväntningarna om en stark återhämtning och kontantutdelning, samt en uppköpspremie, enligt Bear Stearns. TietoEnator har varit långsamma vad gäller skiftning till lågkostnadsländer, offshoring, och även om ledningen siktar på att ha 40 procent av total personalstyrka i låglöneländer kommer detta inte att hända under den närmaste tiden, enligt Bear Stearns. TietoEnator kommer även få det svårt att återta förlorade marknadsandelar på hemmamarknaderna, enligt Bear Stearns.
Kurs då rekommendationen gavs:
0 kr

Rekommendation från: Bear Sterns

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser