Tietoenator på rätt väg

Datum: 2001-01-12 15:25

Köp

Tieto

IT-konsulten Tietoenator är på rätt väg och ligger bra till för en kursuppgång.

Fischer förväntar sig att konkurrensen från Internetbolagen kommer minska framöver, framförallt vad gäller jakten på kompetent personal och viktiga kunder. Tietoenators satsning på kundrelationerna lär ge utslag på sikt. Expertis på den tekniska sidan blir allt viktigare i sektorn vilket kommer gagna Tietoenator. Bolagets expansion i Europa kommer öka tillväxtpotentialen, framförallt vad gäller nya och befintliga kunder. Fischer räknar med att bolagets fjärde kvartal kommer bli starkt, dock räknar man med att år 2001 blir starkt. Fischer Partners rekommenderar köp av aktien och sätter riktkursen till 42 euro.
Kurs då rekommendationen gavs:
310 kr

Rekommendation från: Fischer Partners

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser