Tietoenator köpvärd på sikt

Datum: 2003-03-17 10:34

Köp

Tieto

På längre sikt spår Veckans Affärer att Tietoenator slår index.

VA spår ett resultat före skatt på 960 miljoner kr i år och 980 miljoner kr år 2004. Det innebär en fortsatt krympande marginal. Men utan fler stora negativa överraskningar anses en kurs kring 150 kr bara rimlig. Tidningen anser att IT-konsultaktien på längre sikt kommer att utvecklas bättre än index. Veckans Affärer rekommenderar köp av aktien, men har svårt att se vad, förutom en allmän börsuppgång, som skulle kunna lyfta kursen under det närmaste året.
Kurs då rekommendationen gavs:
125 kr
Riktkurs:
150 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser