TietoEnator kan överaska

Datum: 2001-06-21 16:45

Köp

Tieto

Trends tror att TietoEnator kan överraska positivt i halvårsrapporten och tar in aktien i portföljen.

TietoEnators aktie har fallit kraftigt, men Trends bedömer att bolaget är ett av de konsultbolag som klarat avmattningen bäst och som först kan komma ut på banan igen när det vänder. Trends räknar med minskad tillväxt och sämre marginaler, men inte lika mycket som aktiemarknaden. TietoEnator bedöms kunna slå förväntningarna och aktien köps in i Trends-portföljen.
Kurs då rekommendationen gavs:
248 kr

Rekommendation från: Trends

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser