Tietoenator fortsatt starkt

Datum: 2001-11-12 11:40

Köp

Tieto

Tietoenators tillväxt fortsätter trots svag marknad.

Tietoenators nyhetsflöde är positivt och värderingen är attraktiv. IT-konsulten räknar med att överträffa marginalmålet på 10 procent i år. Börsinsikt tror att Tietoenators målsättningar uppfylls och rekommenderar köp av aktien. Det motiverade värdet med förvärv borträknade blir 26 euro, ca 244 kr, men förvärv kommer sannolikt att genomföras.
Kurs då rekommendationen gavs:
257,5 kr

Rekommendation från: Börsinsikt

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser