Tietoenator bra positionerat

Datum: 2001-01-18 10:57

Köp

Tieto

Finanstidningen tycker att Tietoenator är en av de bättre IT-konsulterna just nu och rekommenderar köp av aktien.

Tietoenator är enligt Finanstidningen en av de bäst positionerade ”gamla” IT-konsulterna. Värderingen känns dock på gränsen till farlig då alla internetkonsulter värderas betydligt lägre. Finanstidningen anser att aktien är köpvärd, men om man är orolig för en nedvärdering av IT-sektorn bör man avvakta rapportfloden.
Kurs då rekommendationen gavs:
319 kr

Rekommendation från: Finanstidningen

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser