TietoEnator bättre än sektorn

Datum: 2006-03-13 12:52

Bättre än index

Tieto

Carnegie rekommenderar bättre än sektorn för TietoEnator.

Carnegie rekommenderar bättre än sektorn för TietoEnator. Det ser lovande ut för den nordiska IT-servicemarknaden under 2006 enligt TietoEnators VD, och starkare efterfrågan kommer att leda till förbättrade genomsnittspriser, enligt Carnegie. TietoEnator siktar på att ta marknadsandelar i norden under 2006 bland annat genom att erbjuda klienter fördelarna av dess lågkostnadsresurser, enligt Carnegie. Aktien handlas till P/E(06e) på 16 gånger vilket är en rabatt på 15 procent gentemot internationella IT-service konkurrenter, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
278 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser