TietoEnator bättre än index

Datum: 2006-08-28 15:13

Bättre än index

Tieto

Carnegie rekommenderar bättre än index för TietoEnator.

Carnegie behåller rekommendationen bättre än index för TietoEnator med riktkurs 225 kronor. Efter möte med bolaget konstaterar banken att kostnadsutsikterna för andra halvåret 2006 ligger i linje med bankens prognoser, enligt Carnegie. Synen att TietoEnator kommer att uppnå dess vägledning för 2006 upprepas, enligt Carnegie. Bolaget säger att balansräkningen är något för överkapitaliserad för ett bolag med stabila kassaflöden vilket innebär att ytterligare aktieåterköp eller en extrautdelning fortfarande är möjliga under andra halvåret 2006, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
191,5 kr
Riktkurs:
225 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser