TietoEnator bättre än index

Datum: 2006-09-27 13:24

Bättre än index

Tieto

Carnegie rekommenderar bättre än index för TietoEnator.

Carnegie upprepar rekommendationen bättre än index för TietoEnator. Bolaget har återköpt 1,75 miljoner egna aktier vilket höjer estimaten för vinst per aktie för 2007 och 2008 med 3 procent, enligt Carnegie. Aktien handlas också till en rabatt på 11 procent gentemot internationella konkurrenter, enligt Carnegie. Däremot lär inte det tredje kvartalet vara någon större vinsttrigger, och därför bör investerare vänta med att köpa aktie till efter rapporten för tredje kvartalet, enligt Carnegie. På 6-9 månader är dock potentialen för aktien god, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
212,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser