TietoEnator bättre än index

Datum: 2006-09-28 13:20

Bättre än index

Tieto

Carnegie rekommenderar bättre än index för TietoEnator.

Carnegie rekommenderar bättre än index för TietoEnator med riktkurs 241 kronor. TietoEnators VD sa vid en IT dag i Helsingfors att bolagets kostnadsstruktur borde bli lättare som planerat, enligt Carnegie. Bolaget borde nå dess helårsprognos om 8-10 procents bruttomarginal och 5-9 procent årlig försäljningstillväxt, enligt Carnegie. Den överkapitaliserade balansräkningen kommer att ses över och bolaget har möjlighet att dela ut 18,50 kronor per aktie, enligt Carnegie. Aktien handlas till en rabatt på runt 12 procent mot internationella konkurrenter, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
215,5 kr
Riktkurs:
241 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser