Tieto hett byte

Datum: 2007-01-17 00:36

Köp

Tieto

Affärsvärlden ser flera faktorer som talar för Tieto Enators aktie, inte minst utsikter till strukturaffärer.

Affärsvärlden räknar med att Tieto Enator når sina nedreviderade mål för 2006. Det innebär en organisk tillväxt på ca 5 procent och en rörelsemarginal kring 8 procent. Aktien ses av tidningen dock inte som något fynd. P/E-talet ligger på ganska höga 15,4 för nästa år och strax under 14 året därpå. Aktien bedöms ändå kunna stiga, särskilt om något av alla de rykten som omgärdar bolaget besannas.
Kurs då rekommendationen gavs:
215 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser