Starkt resultat för Thule – aktien ökar på börsen Foto: Janerik Henriksson/TT

Starkt resultat för Thule – aktien ökar på börsen

Publicerad 2018-02-13 08:07:00

Rapport UPPDATERAD Friluftsbolaget Thule redovisar ett underliggande rörelseresultat på 65 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2017 (55).

Förväntat enligt SME Direkt, enligt två analytikers estimat, var ett underliggande rörelseresultat på 58,5 miljoner kronor. Inga engångsposter ingick i utfallet.

Nettoomsättningen uppgick till 1 006 miljoner kr (983), att ställa mot väntade 997.

En utdelning om 6,00 kr per aktie föreslås för helåret 2017, att jämföra med förra årets totalt 10,90 kr, där 7,50 kr utgjordes av extrautdelning.

Man kan vänta sig att Thules underliggande rörelsemarginal 2018 kommer att utveckla sig ungefär i linje med förra årets dryga 18 procent.

Det säger vd Magnus Welander i en bokslutskommentar till Nyhetsbyrån Direkt.

"2018 är mer av ett mellanår på vår resa mot minst 20 procents marginal", säger Thule-chefen och instämmer i ett påstående om att en stillastående marginal är att förvänta i år, något som även är i linje med SME Direkt analytikerkonsensus bestående av två analytikers estimat.

"Signal till investerare"

Att friluftsproduktbolaget höjer sin ordinarie utdelning rejält – till 6 kr från förra årets 3,40 kr (med en extrautdelning på 7,50 kr förra året) – har att göra med att Thule vill skicka en signal att investerare ska vänta sig en god ordinarie utdelning och inte spekulera varje år om en extrautdelning.

"I stället för att alla ska spekulera om det blir en extrautdelning varje eller vartannat år är det lika bra att dela ut en god ordinarie utdelning framöver", sammanfattar Magnus Welander utdelningssignalen och betonar att samtidigt att det inte går att utesluta extrautdelning även i framtiden.

Thules kassaflöde väntar sig Magnus Welander kommer att vara större 2018 än förra årets dryga 970 miljoner kr.

Mindre förvärv

Beträffande förvärv är det möjligt att bolaget slår till med bolagsköp under 2018 även om huvudscenariot är mindre förvärv där Thule betalar från sin kassa utan att behöva låna pengar, enligt vd.

"Prislapparna är generellt relativt höga", konstaterar han och påpekar att det finns gott om mindre, familjeägda bolag och få riktigt stor.

"De flesta bolag vi tittar på är relativt små".

Under 2017 växte Thule knappt 9 procent organiskt och överträffade sitt finansiella mål på minst 5 procent med råge. För 2018 vill friluftschefen enbart bedöma att bolaget kommer att överträffa 5 procent i organisk intäktstillväxt utan att precisera.

"Målet är att slå det även 2018", kommenterar han målet. Här väntar sig analytiker enligt SME Direkt närmare 7 procents tillväxt i lokal valuta i år.

Aktien upp på börsen

Thules aktie hade vid 10-tiden på tisdagen stigit 3 procent. Även om Thules fjärde kvartal säsongsmässigt är väldigt litet, drygt 6 procent av helårets rörelseresultat inföll under årets sista period så överträffade det förväntningarna enligt SME Direkt. Ordinarie utdelningen om 6 kr var exempelvis högre än Nordeas spådom om 4 kr per aktie.

Tillväxten i lokal valuta nådde 6,5 procent i kvartalet att jämföra med väntade 4,5 procent enligt konsensus baserat på två estimat.

Direkt