THQ Nordic: Starkt resultat efter förvärv

THQ Nordic: Starkt resultat efter förvärv

Publicerad 2018-05-16 08:32:00

Rapport Spelbolaget THQ Nordic redovisar ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar (ebitda) på 226 miljoner kr för det första kvartalet 2018 (42).

Av- och nedskrivningarna uppgick till nästan -119 miljoner i det första kvartalet (-10). Rörelseresultatet efter denna post var 107 miljoner kr (31,9).

Resultatet efter skatt uppgick till 81,1 miljoner kr (23,5). Resultatet per aktie uppgick till 1,02 kr (0,33).

Nettoomsättningen uppgick till 633 miljoner kr (81,9).

Den huvudsakliga anledningen till den stora ökningen är bolagets förvärv av Koch Media som konsoliderades i bolagets räkenskaper från den 14 februari.

Exklusive Koch Media steg nettoomsättningen 64 procent till 135 miljoner kr. Exklusive Koch Media steg rörelseresultatet, ebit, med 54 procent till 49 miljoner kr, skriver bolaget.

"Koch Media är vårt överlägset största förvärv hittills och visar vårt tydliga fokus på att skapa värden för våra aktieägare. Genom förvärvet tog vi ett stort steg framåt i vårt arbete med att bygga en diversifierad, betydande spelare med relevans i den växande spelbranschen", skriver THQ:s vd Lars Wingefors i rapporten.

Direkt