Vinstökning för THQ Nordic - köper bolag för miljardbelopp Foto: THQ Nordic

Scen från spelet Biomutant.

Vinstökning för THQ Nordic - köper bolag för miljardbelopp

Publicerad 2018-02-14 06:38:00

Rapport THQ Nordics resultat mer än fördubblades under det fjärde kvartalet. Spelbolaget meddelar också att man köper Koch Media för över en miljard kronor.

THQ Nordic redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) på 156 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (60,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:93 kronor (0:59).

Nettoomsättningen uppgick till 255 miljoner kronor (128).

Resultatet efter skatt uppgick till 73,4 miljoner kronor (38).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2017.

Köper bolag för miljardbelopp

THQ Nordic förvärvar Koch Media, ett bolag bestående av bland annat spelutvecklaren och förläggaren Deep Silver. Säljare är Koch Media Holding.

Den sammanlagda köpeskillingen uppgår till 121 miljoner euro på kontant- och skuldfri basis.

Koch Media är en ledande oberoende producent och marknadsförare av digitala underhållningsprodukter i Europa och Nordamerika med studios i Tyskland, Storbritannien och USA samt med kontor i flera central- och nordeuropeiska städer. Koch Medias verksamhet består av tre affärsområden:

Games: huvudsakligen publiceras under varumärkena Deep Silver med flertalet AAA-rättigheter såsom Saints Row, Dead Island och Metro Partner Publishing: det ledande bolaget inom affärsområdet i Europa Film: omfattar filmverksamhet för i huvudsak tysk- och italiensktalande områden.

Koch Medias nettoomsättning uppgick till cirka 2.548 miljoner kronor och justerat rörelseresultat var cirka 296 miljoner kronor för perioden april - december 2017.

”En ledande oberoende producent”

HQ Nordic beskriver sitt storförvärv av Koch Media som "en ledande oberoende producent och marknadsförare av digitala underhållningsprodukter i Europa och Nordamerika". Koch Media har studios i Tyskland, Storbritannien och USA samt kontor i flera central- och nordeuropeiska städer.

Koch Medias verksamhet består av tre affärsområden:

* Games, som huvudsakligen publiceras under varumärkena Deep Silver som bland annat äger IP-rättigheterna tillspelenDead Island, Metro, Saints Row, Risen, Homefront och Agents of Mayhem.

* Partner Publishing, som är det ledande bolaget inom affärsområdet i Europa.

* Film, som omfattar filmverksamhet för i huvudsak tysk- och italiensktalande områden.

Koch Medias nettoomsättning uppgick till drygt 2,5 miljarder kronor perioden april - december 2017. Av dessa intäkter kom 26 procent från Games, 67 procent från Partner Publishing och resterande 8 procent från Film.

"THQ Nordic är övertygat om att utvecklingsstudiorna Deep Silver kommer att lyckas leverera minst fyra pågående AAA-spelprojekt, inklusive Metro Exodus, samt nästa Volition Studio AAA-release och nästa Dambuster Studio AAA-release, tillsammans med ett antal andra spelutvecklings- och publiceringstitlar", säger THQ:s vd Lars Wingefors i en skriftlig kommentar.

Direkt