Tema 2016: Billiga högutdelare Foto: istockphoto

Tema 2016: Billiga högutdelare

Publicerad 2016-01-12 12:41:00

Tema 2016 Ett högaktuellt investeringstema för 2016 är direktavkastningen som är rekordhög på Stockholmsbörsen relativt det allmänna ränteläget. Och den senaste månadens börsnedgång har gjort flera högutdelare ännu billigare.

Generellt brukar vi gärna skriva om den framtida utdelningssäsongen under hösten innan marknaden i övrigt brukar fokusera på möjliga aktier med hög direktavkastning som normalt kan gå bättre än index under årets avslutande månader.

I Placeringsguidens nummer 10 som kom ut i början av oktober kunde vi konstatera att den utdelningsportfölj vi satte ihop ett år tidigare hade gått upp 18 procent jämfört med index som bara hade avancerat 3 procent.

Nu har dock kursfallet under december och i början på detta år skakat om marknaden och ett antal högutdelare har fallit en hel del i kurs. Så även om boksluten börjar droppa in redan nästa vecka är det fortfarande möjligt att hitta köpvärda aktier utifrån ett utdelningsperspektiv.

Här är det dock viktigt att skilja ut aktier som enskilda år kan ge en riktigt bra direktavkastning till exempel via bonusutdelningar som kan bero på engångshändelser, till exempel försäljningar av verksamheter. Vi vill istället gärna se en historisk följd av år där aktien alltid ger en bra direktavkastning och gärna en trend av höjda utdelningar.

Det innebär stabila och ofta stigande vinster, en stark balansräkning och rent generellt en förutsägbarhet om att utdelningen kommer vara en prioriterad fråga för företagsstyrelsen, det vill säga att via direktavkastningen ge ägarna aktieägarvärde nu och i framtiden.

En stor fördel med aktier med en hög direktavkastning att det i sig innebär en lägre risk än för börsens genomsnitt allt annat lika. När marknaden ger sig av söderut kan högutdelare initialt drabbas lika hårt som marknaden i övrigt, men när osäkerheten minskar brukar aktier med hög utdelning kunna hämta sig snabbare än aktier i gemen.

Här följer fem förslag på utdelningsaktier - siffran i parentes är direktavkastningen baserad på måndagens slutkurs.

* Avega (6,9). IT-konsult som ingår bland Privata Affärers ordinarie köprekommendationer. En snabbt växande, men som ännu inte värderas fullt ut av börsen.

* Diös (5,5). Byggbolag som verkar lite i skymundan, men som är stabilt och en pålitlig utdelare.

* Nordea (6,8). Stora vinster ger möjlighet att dela ut alltmer, vilket också företagets styrelse och ledning annonserat offentligt.

* SJR (6,5). Ett mindre bemanningsföretag med en verksamhet som inte kräver mycket kapital. Stadig tillväxt och lönsamhet ger att hög utdelning blir följden.

* TeliaSonera (7,5). Hot om skadestånd och andra problem har sänkt kursen, men 3 kr kommer delas ut i år och sannolikt även nästa år.

Magnus Alfredsson