TeliaSonera sämre än index

Datum: 2007-02-13 14:18

Sämre än index

Telia Company

Bear Sterns rekommenderar sämre än index för TeliaSonera.

Bear Sterns behåller rekommendationen sämre än index för TeliaSonera efter bokslutet. TeliaSonera rapporterade ett resultat för fjärde kvartalet 2006 som överträffade bankens förväntningar, men i linje med konsensusprognoserna, enligt Bear Sterns. De positiva drivkrafterna i resultatet för fjärde kvartalet 2006 var återhämtningen i Norden och styrkan inom mobiltelefoniverksamheten i Norge, Finland och Sverige. Vinst per aktie förväntas bli 3,94 kronor för 2007 och 4,03 kronor för 2008, enligt Bear Sterns.
Kurs då rekommendationen gavs:
57 kr

Rekommendation från: Bear Sterns

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser