TeliaSonera ”bättre än index”

Datum: 2004-09-03 09:26

Bättre än index

Telia Company

Carnegie spår att TeliaSonera kommer att utvecklas ”bättre än index”.

Carnegie spår att TeliaSonera kommer presentera ytterligare nyheter kring hur bolaget kommer att hantera den stora kassan. Vidare tror Carnegie att Telia kan komma att genomföra kostnadsminskningar. I dagsläget handlas aktien till p/e 11,8, vilket Carnegie anser vara rättvist.
Kurs då rekommendationen gavs:
35,75 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser