TeliaSonera bättre än index

Datum: 2008-07-01 13:33

Bättre än index

Telia Company

Carnegie rekommenderar bättre än index i TeliaSonera

Carnegie rekommenderar bättre än index i TeliaSonera. France Telecoms beslut att inte lägga ett nytt bud på TeliaSonera skalade av uppköpspremien, enligt Carnegie. Däremot kan inte nya budspekulationer uteslutas in 6-12 månader eftersom Sveriges regering anser att TeliaSonera borde delta i den europeiska konsolideringen, enligt Carnegie. TeliaSonera på egen hand är också ett tänkbart alternativ med kostnadsreduceringar på 5 miljarder kronor i Sverige och Finland under de kommande två åren ligger värdet på bolaget på 52 kronor per aktie, enligt Carnegie. Baserat på ökad marknadsföring i Sverige och ett sämre resultat för Turkcell sänks vinstestimaten med 3% för andra kvartalet, enligt Carnegie. Vinst per aktie förväntas bli 3,77 kronor för 2008 och 4,04 kronor för 2009, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
44,6 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser