Telia värd 33 kronor

Datum: 2005-10-26 08:53

Sämre än index

Telia Company

Fischer Partners spår att Teliasonera kommer att utvecklas "sämre än index".

Fischer Partners rekommenderar sämre än index för TeliaSonera med riktkurs 33 kronor. TeliaSoneras svenska rörelse visar förvånansvärt stark lönsamhet men den nedåtgående trenden i marginaler lär fortsätta enligt Fischer. Tillväxten associerat med Turkcell och Megafon var stark men den finska mobiltelefonverksamheten är fortfarande en katastrof. Beslutet om en engångsutdelning om 10 miljarder kronor står fast. Fischer förväntar sig vinst per aktie på 2,66 kronor för 2005 och 2006.
Kurs då rekommendationen gavs:
39 kr
Riktkurs:
33 kr

Rekommendation från: Fischer Partners

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser