Telia tappar mark

Datum: 2003-11-26 00:24

Affärsvärlden är negativa till Teliasonera-aktien och ger sina läsare rådet att sälja.

Telias fusion med Sonera framstår enligt tidningen alltmer som ett defensivt drag. Tillväxten syns inte till och bolaget tappar marknadsandelar till konkurrenterna. Affärsvärlden spår att koncernen misslyckas med sin 3G-strategi. Men P/E-talet är inte mer än 13 räknat på en justerad vinst och avkastningen räknat på det starka fria kassaflödet är nästan 11 procent. Tidningen ser dock ett antal risker, bland annat kan lönsamheten urholkas av priskriget och besparingsplanerna köra fast. Trots en stark balansräkning blir slutsatsen att då några mer omfattande aktieåterköp eller engångsutdelningar inte syns ska man sälja aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
33,85 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser