Telia Sonera över förväntan Foto: Vilhelm Stokstad /TT

Telia Sonera över förväntan

Publicerad 2016-01-29 07:25:00

Rapport Telia Soneras rapport var något bättre än vad analytikerna förväntat sig.

Telia Soneras ebitda-resultat före engångsposter blev 6.556 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2015, framgår det av delårsrapporten.

Ebitda-marginalen uppgick till 28,9 procent.

Analytikernas förväntningar låg på ett underliggande ebitda-resultat på 6.367 miljoner kronor med en marginal på 28,5 procent, enligt SME Direkt.

Nettoomsättningen blev 22.655 miljoner kronor, mot väntade 22.329 miljoner.

Utdelningen föreslås bli 3:00 kronor per aktie (3:00), att jämföra med förväntade 3:00 kronor.

Ändrar utdelningspolicyn

Telia Soneras målsättning för räkenskapsåret 2016, med utbetalning 2017, är att dela ut minst 2 kronor per aktie.

Analytikernas snittestimat låg inför rapporten på en utdelning för 2016 på 2:34 kronor per aktie, enligt SME Direkt.

Utdelningen skall delas upp i två lika delar och utbetalas i det andra respektive fjärde kvartalet.

Telia Sonera har också förändrat sin utdelningspolicy och avser att dela ut minst 80 procent av fritt kassaflöde baserat på koncernstrukturen, pro forma exklusive region Eurasien.

Bolagets kapitalstruktur skall fortsatt baseras på en solid kreditvärdering på lång sikt (A- till BBB+).

Telia Sonera siktar på att ha en skuldsättningsgrad motsvarande måttet nettolåneskuld i relation till ebitda på 2 gånger plus/minus 0,5 gånger (det vill säga 1,5-2,5 gånger).

Siktar på samma resultat i år

Telia Sonera siktar på att behålla ebitda-resultatet på samma nivå som 2015.

Målet avser före engångsposter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar i kvarvarande verksamheter.

Telia Sonera bedömer att investeringarna, capex, i kvarvarande verksamheter exklusive kostnader för licenser och frekvenser förväntas bli 14-15 miljarder kronor.

"2016 är kulmen av våra investeringar i fiber, mobiltäckning och transformation", skriver operatören.

För 2015 redovisade bolaget ett justerad ebitda-resultatet om 25,3 miljarder kronor.

Analytikernas förväntningar på 2016 låg inför rapporten på ett justerat ebitda-resultat på 25,7 miljarder kronor och en investeringsnivå, capex, på 13,2 miljarder kronor, enligt SME Direkt.

Notera att ebitda i SME-prognosen inte är i lokal valuta och därför inte helt jämförbar med Telia Soneras prognos.

Direkt

Följ de aktuella aktierna här

Telia Company